RSIN:
821201839

 

Adres:
Postbus 3727,

1001 AMAmsterdam

 
 
 

Bestuur:
Voorzitter
C.J. Bijloos

Secretaris
J.H.O. graaf van den Bosch

Penningmeester
Jonkheer R.J.M. de Beaufort

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nachenius Tjeenk Stichting

 

Doelstelling:

De Stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan activiteiten op algemeen maatschappelijk gebied in Nederlands of internationaal verband.


Beleidsplan:
De Stichting is ontstaan bij de fusie van Bank Insinger de Beaufort NV en Nachenius Tjeenk & Co. in augustus 1999. Door de oprichting van deze Stichting door de fusiepartners bleef de naam Nachenius Tjeenk behouden waar de bankactiviteiten onder de naam Insinger de Beaufort werden voortgezet. Het bestuur verkoos binnen de royale omschrijving vooralsnog voor cultuur en cultuurhistorische projecten. De ondersteuning van de IDFA (International Documentaire Festival Amsterdam) meerjarig en het van Loonhuis anderzijds zijn daarvan goede voorbeelden. Desgevraagd richt de stichting een fonds op naam in.
 
Beloningsbeleid:
Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.
   
Activiteiten:
Het bestuur vergadert twee maal per jaar. Een aantal interessante en gevarieerde aanvragen konden gehonoreerd worden. Van historisch onderzoek tot aan eigentijdse culturele activiteiten.


De staat van baten en lasten en euro's:

  2016 2015 2014
Baten 70.979 71.067 110.743
Som der baten 70.979 71.067 110.743
       
Uitkeringen 47.000 51.000 64.200
Lasten 4.522 4.015 5.230
Som der lasten   
51.522 55.015 69.430
       

Resultaat

19.457 16.052 41.313